2011 rok

 


 

18.12.2011r. - Wilno ( Litwa ) - Wystawa Mi?dzynarodowa

s?dzia: Dagmar Klein (RO)

New Star Forussi "Justin" kl. championów, ocena doskona?a lok.1, CAC, Res. CACIB

 

M?. CH PL, LT.  All Our Love Elnaja "Alex" ( w?a?ciciel Asia Brzegowa ) kl. m?odzie?y, oc. doskona?a lok.1, J.CAC  BEST JUNIOR

 

17.12.2011r. - Wilno ( Litwa ) - Wystawa Mi?dzynarodowa

s?dzia: A Ivanov (RUS)

New Star Forussi "Justin" kl. championów, ocena doskona?a lok.1, CAC, CACIB

 

Alice in Wonderland  "Lisa" kl. po?rednia, ocena doskona?a lok. 1, CAC
 

22.10.2011 - Pozna? - Wystawa Mi?dzynarodowa

S?dzia El?bieta Junikiewicz ( PL )

NEW STAR FORUSSI - kl.Championów - ocena doskona?a , CWC , BOS CACIB.

Bardzo dzi?kuj? hodowczyni JUSTINA, Katarzynie Forusi?skiej za ogromn? pomoc i pi?kne pokazanie naszego psa.

23.10.2011 - Pozna? - Wystawa Mi?dzynarodowa - Zwyci?zca Polski

S?dzia Yana Gavrilova ( RUS )

ALICE IN WONDERLAND ELNAJA - kl.M?odzie?y - ocena doskona?a  lok. 2/6


06.10.2011 - Zapraszamy na nasz? now? stron? internetow?.
Mi?ego ogl?dania!


10.07.2011 - Paris (Francja) - World Dog Show

New Star Forussi - ocena doskona?a.

 


 

 

Silute (Litwa) - Wystawy Krajowe (2 x CAC)

1 x CAC - s?dzia: Joanna Szczepa?ska Karpetta

Uddevalla Nesjana - ocena doskona?a - CAC, BOS, uko?czona kwalfikacja do Championa Litwy

New Star Forussi - ocena doskona?a, CAC, BOS, BOB, rozpocz?ty Champion Litwy


All Our Love - ocena doskona?a, CAJC, rozpocz?ty M?odzie?owy Championat Litwy (w?. Asia Brzegowa)

 

2 x CAC - s?dzia: Tatjana Romanowskaya


Uddevalla Nesjana - ocena doskona?a, CAC, BOS, BOB, II Best of Group.
New Star Forussi - ocena doskona?a, CAC, BOS.
All Our Love (w?. Asia Brzegowa) - ocena doskona?a, CAJC.


04-05.06.2011 Cluj Napoca (Rumunia) - Wystawy Mi?dzynarodowe i Krajowa
2 x CACIB, 1 x CAC

New Star Forussi - CAC - ocena doskona?a, CAC, BOB, II Best of Group.
2 x CACIB - 2 x CAC - ocena doskona?a, Champion Rumunii.


22.05.2011 Radom - Wystawa Krajowa

s?dzia: Marzena Kaca-Bibrich
New Star Forussi - kl. po?rednia, ocena doskona?a, lok. 1, CWC, BOS, rozpocz?ty Championat Polski.


30.04.2011 Montenegro,  - Wystawa Mi?dzynarodowa i Krajowe

D?ugi weekend majowy postanowili?my po??czy? z maratonem wystawowym, gdzie nasze psy uzyska?y:
New Star Forussi - M?odzie?owy Champion Montenegro, M?odzie?owy Champion Mo?dawii, M?odzie?owy Champion Macedonii,
M?odzie?owy Champion Bu?garii, M?odzie?owy Champion Ba?kanów, 5 x BOB Junior.
Uddevalla Nesjana - Champion Montenegro, Champion Mo?dawii, Champion Macedonii,
Champion Bu?garii, Champion Ba?kanów.


17.04.2011 Inowroc?aw - Wystawa Krajowa

Alice in Wonderland - ocena Wybitnie Obiecuj?ca, lok. 1/2, Best Puppy, IV BIS Szczeni?t.


16.04.2011 Grudzi?dz - Wystawa Krajowa

Tu zaprezentowa?y si? maluchy z naszej hodowli: Alice in Wonderland - ocena Wybitnie Obiecuj?ca, lok. 1/2, Best Puppy,
ponadto nasza ma?a znalaz?a si? w fina?owej 6 najpi?kniejszych szczeni?t wystawy.
All Our Love (w?. Asia Brzegowa)  lok. 1 ocena Wybitnie Obiecuj?ca.


20.03.2011 Wilno (Litwa) - Wystawa Mi?dzynarodowa

s?dzia: Laurent Heinesche
New Star Forussi - klasa m?odzie?y, ocena doskona?a, lok. 1/3.
Uddevalla Nesjana -ocena doskona?a, lok. 1/2, CACIB.


20.02.2011 Rzeszów - Wystawa Mi?dzynarodowa

s?dzia: Galina Zhuk
T? wystaw? rozpocz?li?my karier? wystawow? naszej ma?ej maltaneczki Alice in Wonderland Elnaja, gdzie wywalczy?a:
lok. 1/2., ocena Wybitnie Obiecuj?ca, Best Puppy.
Jej mama Uddevalla uzyska?a: lok. 1, CWC, res. CACIB.

WI?CEJ ZDJ??


19.02.2011 Presov/Kosice (S?owacja) - Wystawa Mi?dzynarodowa

s?dzia: Boris Spoljowi?
Ten weekend bardzo udany. New Star Forussi - lok 1., ocena doskona?a, CAJC, Junior East Winner 2011,
uko?czony M?odzie?owy Champion S?owacji.
Uddevalla Nesjana - lok. 1, ocena doskona?a, CAC, CACIB, East Winner 2011, uko?czy?a zmagania o tytu? Interchampiona.


12.02.2011 Bydgoszcz - Wystawa Krajowa Walentynkowa

s?dzia: Anna Rogowska
Na tej wystawie pokazali?my naszego m?odziutkiego malta?czyka New Star Forussi, który w wieku zaledwie 12 miesi?cy
uko?czy? zmagania o tytu? M?odzie?owy Champion Polski.

W ringu po raz pierwszy zaprezentowa? si? piesek z naszej hodowli
All Our Love - Alex - (Mash Snowdrop of Hill of Blueberry - Uddevalla Nesjana) z rewelacyjnym wynikiem:
ocena Wybitnie Obiecuj?ca, lok. 1.
Gratulujemy w?a?cicielce Joannie Brzegowej.

WI?CEJ ZDJ??