2009 rok

14-15.11.2009 Kielce - Wystawa Mi?dzynarodowa

W sobot? 14.11.2009 na Wystawie Mi?dzynarodowej pokazali?my nasz? suczk? Najl?, któr? w ringu prezentowa?a Agnieszka Okrasa
z hodowli Nesjana, za co serdecznie dzi?kuj?. Nasza ma?a gwiazda uplasowa?a si? na II lokacie, w konkurencji 18 sztuk.
S?dzia: Janusz Opara

WI?CEJ ZDJ??


08.11.2009 Pozna? - Wystawa Mi?dzynarodowa

W dniu 8.11.2009 wybrali?my si? na pozna?sk? wystaw?, gdzie zaprezentowa?a si? nasza maltanka "Ula" zajmuj?c III lokat? / 8.
S?dzia: Otakar Vondrous

WI?CEJ ZDJ??


11.10.2009 Bratys?awa (S?owacja) - World Dog Show

Nasza suczka Uddevalla zakwalfikowa?a si? do fina?owej szóstki najpi?kniejszych maltaneczek w swojej klasie.
S?dzia: Kazlauskaite Ramune
Ocena: Doskona?a

Jeste?my z niej bardzo dumni, poniewa? konkurencja by?a elitarna.

WI?CEJ ZDJ??


10.10.2009 Bratys?awa (S?owacja) - Krajowa Wystawa

W dniu 10.10.2009 nasza suczka Uddevalla uczestniczy?a w krajowej wystawie w Bratys?awie.
S?dzia: Dusan Kuris
Ocena doskona?a, lok. 1/2, Zwyci?stwo M?odzie?y - CACJ.

WI?CEJ ZDJ??