2010 rok

11.12.2010 Legionowo - Wystawa Krajowa

New Star Forussi - lok.1, ocena doskona?a, Zwyci?zca M?odzie?y, Best Junior, BOB.

20-21.11.2010 Nitra (S?owacja) - Wystawa Mi?dzynarodowa i Klubowa

Nasz malta?czyk New Star Forussi uzyska? w klasie m?odzie?y:
2 x lok.1, 2 x Zwyci?zca M?odzie?y oraz JCC- M?odzie?owy Zwyci?zca Klubu Malta?czyka.
Na tych wystawach pokazali?my tak?e nasz? Ul?, która zaledwie 8 tygodni temu urodzi?a swoje pierwsze dzieci i pi?knie si? zaprezentowa?a zdobywaj?c: 2 x CAC, Zwyci?zca, CACIB, BOS, CC.

13.11.2010 Kielce - Wystawa Mi?dzynarodowa

S?dzia: Kornelia Butrimova
Na tej wystawie po raz pierwszy pokazali?my w klasie m?odzie?y naszego 9-miesiecznego "Justina", który uzyska?:
lok. 1, Zwyci?zca M?odzie?y, czym rozpocz?? M?odzie?owy Championat Polski.

06-07.11.2010 Pozna? - Wystawy Mi?dzynarodowe

06.11.2010 - s?dzia: Janusz Opara
New Star Forussi - klasa szczeni?t, ocena Wybitnie Obiecuj?ca, Best Puppy.

07.11.2010 - s?dzia: L. Postalowa
New Star Forussi - klasa szczeni?t, ocena Wybitnie Obiecuj?ca.

09.09.2010 Pierwsze Szczeni?ta

Z ogromna rado?ci? przedstawiamy nasze s?odkie dzieciaki ur. 09.09.2010.
Jest to nasz pierwszy, d?ugo oczekiwany miot szczeni?t: 2 pieski, 1 suczka.
Rodzicami zostali:
Matka: Int.Ch., M?.Ch.Pl., M?.Ch.Slo., Ch.Pl., I BOG, III BOG Uddevalla Nesjana
Ojciec: Int.Ch., Multi Ch., Ch.Pl., Ch.Cypru, Ch.Mld., M?.Ch.Pl., M?.Ch.San Marino, M?.Ch.Lt., M?.Ch.?t.
Mash Snowdrop of Blueberry Hill's.

SZCZEGÓ?Y

14-15.08.2010 Sopot - Wystawa Mi?dzynarodowa

Na tej wystawie pokazali?my w klasie championów nasz? yoreczk? Nail?,
oraz naszego ma?ego malta?czyka New Star Forussi (Justin) w klasie szczeni?t.
S?dzia: Francesco Cochetti
Ocena Wybitnie Obiecuj?ca, lok. 1 oraz w porównaniu tytu? Best Puppy.
Na ringu honorowym znalaz? si? w pi?tce najpi?kniejszych szczeni?t wystawy

WI?CEJ ZDJ??

25.07.2010 B?dzin - Wystawa Krajowa

S?dzia: Jakub Kruczek
Na tej wystawie nasza ?liczna maltaneczka Ulcia uko?czy?a tytu? Champion Polski!
Ocena doskona?a, lok. 1/3.

WI?CEJ ZDJ??

26.06.2010 Herning (Dania) - World Dog Show

S?dzia: Christine Rossier (CH)
Na tej presti?owej wystawie zaprezentowali?my nasz? maltaneczk? Ulci?,
w klasie po?redniej uplasowa?a si? na wysokiej 3 lokacie, ocena doskona?a.

WI?CEJ ZDJ??

19-20.06.2010 Moletai (Litwa) - Wystawy Mi?dzynarodowe

W dniach 19-20.06. wybrali?my si? na Litw?, gdzie zaprezentowali?my nasz? maltaneczk? "Ul?".
19.06.2010 Moletai - International Dog Show - Aukstaitaijos Summer' 2010
S?dzia: Ludmi?a Nikitna
Uddevalla Nesjana - lok. 1, CAC, CACIB oraz nominacja na CRUFT'S 2011.
20.06.2010 Moletai - International Dog Show - MOLETAI CUP' 2010
S?dzia: Larisa Postalowa
Nasza Ulcia zdoby?a: lok. 1, CAC, Res. CACIB.

WI?CEJ ZDJ??

13.06.2010 Lublin - Wystawa Krajowa

W niedziel? wybrali?my si? na lubelsk? wystaw?, gdzie zaprezentowali?my nasze malta?czyki.
W tym dniu debiutowa? w wieku 4 miesi?cy nasz ma?y, ?liczny ch?opaczek New Star Forussi.
Oceny dokona? s?dzia Jakub Kruczek.
New Star Forussi - ocena Wybitnie Obiecuj?cy, Best Baby
Uddevalla Nesjana - ocena doskona?a, lok. 1/3, CWC, Zwyci?zca, w porównaniu z BOB.
W konkurencjach fina?owych nasza gwiazda uzyska?a I lokat? na BOG (Best of Group).

WI?CEJ ZDJ??

02.05.2010 Banska Bystrica (S?owacja) - Wystawa Krajowa

W dniu 02.05.2010 wybrali?my si? na wystaw? do Banskiej Bystricy na S?owacji, gdzie zaprezentowali?my nasze suczki:
Maltaneczk? Ul?, która uzyska?a: CAC oraz BOB, przy czym uko?czy?a kwalifikacj? do tytu?u
M?ODZIE?OWY CHAMPION S?OWACJI.  
S?dzia: Sarkozy Gyula
Naila yoreczka:
S?dzia: Magdalena ?wi?to?
Ocena doskona?a, lok. 2/6.

24.04.2010 Opole - Wystawa Klubowa i Mi?dzynarodowa

Na wystawie Klubowej pokazali?my nasz? maltank? Ulci?, która wywalczy?a 1 lokat?, ocena doskona?a, CWC oraz w porównaniu tytu?
ZWYCI?ZCA KLUBU 2010!
S?dzia: Laurent Heinesche
Tego samego dnia odbywa?a si? Wystawa Mi?dzynarodowa, gdzie zaprezentowa?a si? nasza yoreczka Naila,
któr? pi?knie prezentowa?a Agnieszka Okrasa z hodowli Nesjana.
Dziewczyny dzielnie walczy?y uzyskuj?c: lok. 1/8, CWC, przy czym w pi?knym stylu nasza ma?a gwiazda uko?czy?a CHAMPIONAT POLSKI!
S?dzia: Dorota Kuczy?ska-Stande??o

WI?CEJ ZDJ??

20.02.2010 Presov (S?owacja) - Wystawa Mi?dzynarodowa
"EAST CUP 2010"

Wybrali?my si? do Presova na S?owacji, gdzie nasza Ulcia wywalczy?a:
ocena doskona?a, CAJC, JUNIOR EAST WINNER 2010.
S?dzia: Jaroslaw Matyas

WI?CEJ ZDJ??

14.02.2010 Rzeszów - Wystawa Mi?dzynarodowa

Nasza ?liczna 17-miesi?czna maltaneczka "Ula" uzyska?a ocen? doskona??, lok. 1/4, CWC, Zwyci?zca, CACIB,
którym rozpocz??a zmagania o tytu? Interchampiona, Zwyci?zca Rasy (BOB).
W konkurencjach fina?owych równie? nas nie zawiod?a i stan??a na III Best Of Group.
Agnieszko dzi?kujemy Ci za tak pi?kn? dziewczynk?. Jeste?my z niej bardzo dumni i szcz??liwi.
S?dzia: Jnese Pablake

WI?CEJ ZDJ??

22-24.01.2010 G?ogów - Wystawa Krajowa

Tegoroczny sezon wystawowy rozpocz?li?my Wystaw? Krajow? w G?ogowie,
pomimo wielu przeciwno?ci jakie nas spotka?y t? wystaw? zaliczamy do udanych.
W pi?tek 22.01.2010 zaprezentowa?a si? nasza yoreczka Naila zdobywaj?c swoje drugie CWC.
S?dzia: Sonia Paganii
Niedziela 24.01.2010 by?a dla nas równie udana, nasza maltaneczka Uddevalla po raz pierwszy zaprezentowa?a si? w klasie po?redniej.
Nasza ma?a gwiazda uzyska?a na tej wystawie: CWC, Zwyci?zca, BOB.
S?dzia: Sonia Pagani

WI?CEJ ZDJ??